ვიდეო – ბათუმის სანაპიროზე ტალღის სიმაღლე დღეს 4-5 ბალი

ტალღები აზიანებს ბულვარის ინფრასტრუქტურას და საფრთხეს უქმნის ახალ ბულვარში ლოდებით ხელოვნურად მოწყობილ ნაპაირდამცავ ნაგებობას
ვიდეო: ქეთი ლეონიძე

მსგავსი სიახლეები