“ფარცხალაძის კურსის დღე, კრედიტისთვის კურსის განსხვავებას, ფარცხალაძე ფარავს”

სამართლის დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ზურაბ ჯიბღაშვილი: 
“ფარცხალაძის კურსის დღე.
კრედიტისთვის კონვერტაციაში კურსის განსხვავებას, ფარცხალაძე ფარავს.”

მსგავსი სიახლეები