ისტორიული სასამართლო – ინტერვიუ მოსამართლესთან, რომლის წინაშეც მიხეილ სააკაშვილი წარსდგება

ისტორიული სასამართლო – ინტერვიუ მოსამართლესთან, რომლის წინაშეც მიხეილ სააკაშვილი წარსდგება
⚠ ლია ორკოდაშვილი – მოსამართლე ყველაზე მეტი გამამართლებელი განაჩენით
➡ ნატა ქაჯაიას სპეციალური რეპორტაჟი

მსგავსი სიახლეები