ვიდეო – როგორ მდიდრდებიან “ნაცებიდან” “ოცნებაში” პორტირებულები!

როცა ოჯახის ერთი წევრი აშენებს, მეორე კი მის კანონიერებას ადგენს

 

 

მსგავსი სიახლეები