video – მწვავე დაპირისპირება მამუკა ხაზარაძესა და პროკურორს შორის

თვალებს ნუ მიქაჩავ! ეს რა მანერაა, პროკურორი ძველბიჭურად რომ მელაპარაკება
დაპირისპირება მამუკა ხაზარაძეს და პროკურორს შორის

მსგავსი სიახლეები